बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बजेट बक्तब्या २०७५/ २०७६

७५/७६ 01/06/2019 - 14:46 PDF icon buget batabaya.pdf

वडा अनुसार २०७५/७६ को सिचाइ तर्फका योजनाहरु

७५/७६ 01/02/2019 - 15:47 PDF icon sichai tarfa ka yojana.pdf

वडा अनुसार २०७५/७६ को शिक्षा तर्फका योजनाहरु

७५/७६ 01/02/2019 - 15:45 PDF icon shiksha tarfa ka yojanaharu.pdf

वडा अनुसार २०७५/७६ को सन्स्कृती तर्फका योजनाहरु

७५/७६ 01/02/2019 - 15:45 PDF icon sanskriti tarfa ka yojanaharu.pdf

वडा अनुसार २०७५/७६ को खानेपानी तथा सरसफाइका योजना हरु

७५/७६ 01/02/2019 - 15:41 PDF icon khanepani tatha sarsafai tarfa ka yojanaharu.pdf

वडा अनुसार २०७५७६ को बालबालिक,युवा,महिला तर्फका योजनहरु

७५/७६ 01/02/2019 - 15:34 PDF icon balbalika,yuwa,Mahila tarfa ka yojana.pdf

वडा अनुसार २०७५७६ को बालबालिक,युवा,महिला तर्फका योजनहरु

७५/७६ 01/02/2019 - 15:34 PDF icon balbalika,yuwa,Mahila tarfa ka yojana.pdf

वडा अनुसार २०७५/७६ को नदी नियन्त्राणा र भु सम्रक्षण तर्फ का योजनहरु

७५/७६ 01/02/2019 - 15:32 PDF icon Nadi niyantran tatha bhu samrakshan tarfa ka yojana haru.pdf

वडा अनुशार २०७५/७६ को सडक परियोजनहरु

७५/७६ 01/02/2019 - 15:19 PDF icon sadak aayojana.pdf