सूचना तथा समाचार

सुचना

सुचना

सूचना !!! सूचना !! सूचना !

 राष्टि्य पञ्जीकरण विभाग बाट यस गाउँपालिकामा रहने SSSPCR अायाेजना अन्तर्गतकाे सेवा र्इकार्इका लागि एम्.अार्इ एस अपरेटर र फिल्ड सहायक पदका लागि अन्तर्वार्तामा सम्मेलित भर्इ सफल भएका उम्मेदवारका नतिजा प्रकाशन गरिएकाे सूचना गरिन्छ ।

४० अैा राष्ट्रिय शिक्षा दिवस तथा ५३ अैा अन्तराष्टि्य साक्षरता दिवस

पञ्चकन्या गााउँपालिका ः अाज मिति २०७६।०५।२२ मा यसै पञ्चकन्या गााउँपालिकाकाे श्री सप्तकन्या मा.वि मा ४० अैा राष्ट्रिय शिक्षा दिवस तथा ५३ अैा अन्तराष्टि्य साक्षरता दिवस  भव्य तरिकाले मनाइयाे। उक्त कार्यक्र्ममा गाउपालिकाका अध्यक्ष श्री तेज बहादुर तामाङ, उपाध्यक्ष श्री सिता पराजुली, प्रमुख प्रशासकिय

Pages