FAQs Complain Problems

समाचार

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
स्वत प्रकाशन(Pro-active Discloser) - २०८० कार्त्तिक देखि पौष मसान्त सम्म ८०/८१ 01/29/2024 - 11:00 PDF icon स्वत प्रकाशन - २०८० कार्त्तिक देखि पौष मसान्त सम्म.pdf
स्वत प्रकाशन(Proactive-Discloser) - २०८० श्रावण १ देखि असोज मसान्त सम्म ८०/८१ 11/01/2023 - 10:29 PDF icon स्वत प्रकाशन - २०८० श्रावण देखि असोज मसान्त सम्म-पञ्‍चकन्या गाउँपालिका.pdf
स्वत प्रकाशन(Proactive-Discloser)- २०८० बैशाख देखि असार मसान्त सम्म ७९-८० 07/31/2023 - 11:59 PDF icon स्वत प्रकाशन(Proactive-Discloser)- २०८० बैशाख देखि असार मसान्त सम्म.pdf
पञ्‍चकन्या गाउँपालिका भू-उपयोग क्षेत्रगत नक्सा ७९-८० 07/30/2023 - 12:22
पञ्‍चकन्या गाउँपालिकाको भूवर्गीकरण सम्बन्धी विवरण ७९-८० 07/21/2023 - 14:14 PDF icon भूवर्गिकरण विवरण.pdf
सूचनाको हक सम्बन्धी स्वतः प्रकाशन(Proactive-Disclosure) - माघ १ देखि चैत्र मसान्त सम्म ७९-८० 05/04/2023 - 12:24 PDF icon स्वत प्रकाशन(Proactive-Disclosure) - माघ देखि चैत्र मसान्त सम्म - पञ्‍चकन्या गाउँपालिका.pdf
पञ्चकन्या गाउँपालिका पुन निर्माण तथा पुनलार्भ स्थिति विश्लेषण प्रतिवेदन ७४/७५ 03/17/2021 - 10:29 PDF icon vukampa 2.pdf, PDF icon bhukampa 1.pdf
पञ्चकन्या गाउपालिकाको प्रोफाईल ७५/७६ 06/24/2019 - 16:45 PDF icon Nuwakot__Panchakanya_Gaunpalika__np(1).pdf, PDF icon Nuwakot__Panchakanya_Gaunpalika__en.pdf